Tag : Пилот

Мнения

Пилотите не са виновни, a началниците!

От мненията
Устойчив комплекс, напълно недопустим е ако „черната кутия“ за МИГ-29 е прозведена в Украйна, тя да се разчита в Русия, най-малко по три причини. Защото...