Tag : Политика

Мнения

За социалната политика, за доходите на хората, за пенсионерите не се чу нищо в програмата на ИТН.

От мненията
До тук добре, чухме за детските градини, за хеликоптерите, за астронавтите, за субсидиите на партиите, но за социалната политика, за доходите на хората, за пенсионерите...